winkelwagen  
0 item(s)
>

Privacy

Cadeau Concepten (CC) stelt je interesse in ons product alsmede je bezoek aan onze internetsite zeer op prijs. Bij CC doen wij ons best om je zoveel mogelijk controle over jouw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat je je bij het bezoeken van onze internetsite op je gemak voelt. De door jouw verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Tevens kan CC besluiten om jouw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan zij vindt dat deze je aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.
 
Je kunt te allen tijde kenbaar maken dat je niet wenst dat jouw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, via onderstaande communicatiekanalen. CC streeft ernaar zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Om persoonsgegevens te beschermen past CC technische en organisatorische maatregelen toe.
 
Je hebt altijd de mogelijkheid om je tot CC te wenden met het verzoek je mede te delen of jouw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek zal CC je de gewenste informatie verschaffen. Desgewenst kun je verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.
 
Het is mogelijk dat persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van CC door een derde partij worden verwerkt. CC draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van jouw persoonsgegevens. Daarnaast ziet CC er op toe dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staat omschreven.
 
Door gebruik te maken van de producten en diensten van CC stem je als bezoeker, geïnteresseerde of als klant in met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit reglement.
 
Omdat CC steeds streeft naar unieke adresseerbaarheid vraagt zij je jouw gegevens naar waarheid te verstrekken. Mocht je jouw gegevens niet naar waarheid verstrekken, dan kan CC niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.